Historisk arkiv

Nytt norsk energi- og klimainitiativ

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

– Å gi alle mennesker i verden tilgang til bærekraftig energi er en av de største utfordringene i vår tid. Dette er ikke mulig uten private investeringer. Norge har selskaper med erfaringer og kunnskap til å spille en viktig rolle, sier statsminister Jens Stoltenberg.

På toppmøtet om energifattigdom lanserte statsminister Jens Stoltenberg, miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og FNs generalsekretær Ban Ki-moon Norges nye energi- og klimainitiativ.

Rundt 1,3 milliarder mennesker har ikke tilgang til strøm. Dobbelt så mange lager mat over åpen ild eller med ved og trekull i gamle ovner som forurenser. Etterspørselen etter energi i fattige land vil vokse dramatisk. En større befolkning og bedre levestandard vil øke problemene.

– For å få til utvikling i fattige land trenger folk strøm. Det er nøkkelen til utvikling. Skoleelever må ha leselys. Strøm må til for å oppbevare medisiner. Mangel på strøm gjør kvinner og barn ekstra sårbare. Energi er også en forutsetning for investeringer i framtidens næringsliv, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Energi-initiativet skal gi flere mennesker moderne energitjenester, samtidig begrense utslipp av klimagasser i fattige land. For å få til dette skal utbygging av fornybar energi og energieffektivisering fremmes.

Den norske støtten til fornybar energi i utviklingsland vil sammen med bidrag fra blant annet FN, Verdensbanken, Storbritannia, Tyskland og Nederland, bli brukt til å belønne utviklingsland for resultater oppnådd på økt energitilgang og reduserte klimagassutslipp.

– Fattige land kan bruke pengene for å legge til rette for kommersielle investeringer i fornybar energi. Internasjonal bistand er ikke nok. Vi må få mobilisert privat kapital. Dersom dette lykkes, får vi mellom fire og ti kroner fra private investeringer for hver bistandskrone, sier Solheim.  

I tillegg trengs bedre institusjoner, bedre lovverk og reformer i energisektoren. Denne sektoren er den største bidragsyteren til globale utslipp av klimagasser. Det er nødvendig å legge til rette for energieffektivisering og fornybar energi dersom vi samtidig skal begrense utslipp av klimagasser og sikre mennesker i fattige land tilgang til strøm og utvikling.

– Utviklingsland kan bruke egne fornybare ressurser. Det vil gi store muligheter for utvikling av næringslivet, nye arbeidsplasser, bedre helse og bidra til likestilling. I første omgang vil Kenya, Etiopia, Liberia, Bhutan og Maldivene være blant de som får støtte fra energi-initiativet, sier Stoltenberg.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon har nylig lagt fram et initiativ for å øke tilgangen til bærekraftig energi. Det skal utarbeides en global handlingsplan som skal legges fram på energitoppmøtet i Rio de Janeiro i juni 2012.

– Norge vil støtte generalsekretærens arbeid med 12 millioner kroner. Norges energi- og klimainitiativ støtter opp under generalsekretærens initiativ, sier Solheim.