Historisk arkiv

Ny politisk rådgjevar i NHD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Statsministerens kontor

Statsministerens kontor har frå 3. juni 2013 tilsett dagleg leiar Jan Christian Vestre (26), Oslo, som politisk rådgjevar for statsråd Trond Giske i Nærings- og handelsdepartementet. Han tek over etter Torstein Tvedt Solberg, som sluttar 7. juni.

Statsministerens kontor har frå 3. juni 2013 tilsett dagleg leiar Jan Christian Vestre (26), Oslo, som politisk rådgjevar for statsråd Trond Giske i Nærings- og handelsdepartementet. Han tek over etter Torstein Tvedt Solberg, som sluttar 7. juni.

Vestre kjem frå ei stilling som dagleg leiar i Vestre AS, og studerer jus ved Universitetet i Oslo. Han har tidlegare vore politisk rådgjevar i Arbeidarpartiet si stortingsgruppe og sentralstyremedlem i AUF.

Regjeringa er utgått frå Arbeidarpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Lista over politiske rådgjevarar ser no slik ut:

For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Sindre Fossum Beyer (Ap)

For miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV)
Audun Garberg (SV)

For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Anja Kristin Salte Hjelseth (Sp)
Laila Melkevoll (Sp)

For utanriksminister Espen Barth Eide (Ap)
Kathrine Raadim (Ap)

For justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap)
Elisabeth Helmersen (Ap) - sjukmeldt
Tonje Brenna (Ap)

For finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)
Randi Ness (Ap)

For nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap)
Torstein Tvedt Solberg (AP) – til 7. juni 2013
Jan Christian Vestre (Ap) – frå 3. juni 2013

For forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
Line Tresselt (Ap)

For helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Astrid Huitfeldt (Ap)

For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)
Katrine Gramnæs (SV)

For arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap)
André Nerheim (Ap)

For fornyings-, administrasjons- og kyrkjeminister Rigmor Aasrud (Ap)
Jon Reidar Øyan (Ap)

For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)
Tord Dale (Ap)

For samferdselsminister Marit Arnstad (Sp)
Sigrid Brattabø Handegard (Sp)

For olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp)
Svein Sundsbø (Sp)

For utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (SV)
Unni Berge (SV)

For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV)
Kine Sperre Horsbøl (SV)

For landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
Anne Marie Aanerud (Sp)

For kulturminister Hadia Tajik (Ap)
Håvard Fossbakken (Ap)