Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Utenriksminister Støres samtale med DR Kongos utenriksminister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har hatt en samtale med sin kongolesiske kollega Alexis Mwamba om dødsdommen som ble avsagt mot to norske statsborgere i Kisangani, DR Kongo, 8. september.

- Jeg understreket at Norge tar sterk avstand fra dødsstraff, og ba om forsikringer om at de to ikke vil bli henrettet selv om dommen skulle bli stående.

- Når det gjelder den delen av dommen som går ut på at de to har bedrevet spionasje for staten Norge, avviste jeg dette som fullstendig grunnløst, det samme gjaldt erstatningskravet mot staten Norge. Jeg understreket også at norske myndigheter ikke tar stilling til det øvrige skyldspørsmålet, sier Støre.

- Jeg slo fast at de to nordmennene ikke har tilknytning til norske myndigheter. Den bistand norsk utenrikstjeneste yter i Kisangani er av ren humanitær karakter, for å bistå to borgere i en vanskelig situasjon. Jeg fremholdt også at kongolesiske myndigheter er ansvarlige for nordmennenes sikkerhet i fengselet. Norske myndigheter vil fortsette å følge saken tett, en anke fra de to nordmennene ventes i løpet av kort tid, sier Støre.

DR Kongos utenriksminister sa at han kjente saken godt, da han også er medlem av DR Kongos sikkerhetskabinett. Han ga Støre forsikring om at de to ikke under noen omstendighet vil bli henrettet selv om dommen skulle bli stående. Den kongolesiske regjering har vedtatt et moratorium om ikke å fullbyrde dødsstraff, og slik straff praktiseres ikke lenger i landet. Han ga også forsikring om at en anke vil bli behandlet på korrekt vis, samtidig som han slo fast at de to nordmennenes sikkerhet er kongolesiske myndigheters ansvar. Han noterte seg at norske myndigheter avviser fullstendig dommen om spionasje og ville ta dette opp med rette instanser.

Utenriksminister Mwamba sa også at DR Kongo ville stille seg åpen for å drøfte et eventuelt spørsmål om at deler av en eventuell rettskraftig dom vil kunne sones i Norge.

De to ministrene ble også enige om å møtes i løpet av FNs generalforsamling i New York senere denne måneden, og at de skal holde kontakt videre om denne saken.

Til toppen