Historisk arkiv

Norge arbeider for straffeforfølgelse av somaliske pirater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge arbeider for effektive og langsiktige tiltak for bekjempelse av piratvirksomhet utenfor Somalia. – Det er helt uholdbart at sjørøvere kan gå fri etter så alvorlige kriminelle handlinger, sier statssekretær Erik Lahnstein etter forsøket på å kapre Bow Saga 3. august.

Norge arbeider for effektive og langsiktige tiltak for bekjempelse av piratvirksomhet utenfor Somalia. Sjørøverne rammer norske og andre interesser og truer nødhjelpssendingene til Somalia. – Det er helt uholdbart at sjørøvere kan gå fri etter så alvorlige kriminelle handlinger. Jeg deler Rederiforbundets sterke bekymring etter løslatelsen av sjørøverne som forsøkte å kapre Bow Saga 3. august. Her finnes ingen enkle løsninger, men vi vil styrke vår innsats for mer effektiv strafforfølging av sjørøvere, sier statssekretær Erik Lahnstein.  

Utenriksdepartementet jobber nært med øvrige norske myndigheter og med rederinæringen i dette arbeidet. Norge står også i nær kontakt med FN, EU og øst-afrikanske land som Kenya for å  finne praktiske og internasjonalt forankrede løsninger på sjørøverproblemet. Kapringsforsøket mot Bow Saga 3. august aktualiserer spørsmålet om mer effektiv strafforfølging av sjørøvere.  

- Hovedformålet er å beskytte internasjonal skipsfart mot sjørøveri, å sikre FNs matvareforsyninger til det kriserammede Somalia og å sikre rettsforfølging  av sjørøvere både med tanke på avskrekking og straff. Norge deltar i Kontaktgruppen mot sjørøvervirksomhet utenfor Somalia, og er en hovedbidragsyter til det internasjonale fondet for å bygge rettslig kapasitet for å håndtere sjørøversaker i regionen, sier Lahnstein. Norge har også deltatt med en fregatt i EUs marinestyrke og deltar nå med stabsoffiserer. Norske myndigheter og rederinæringen har dessuten spilt en viktig rolle i utviklingen av de beskyttelsestiltakene Bow Saga tok i bruk med stort hell under angrepet. 

- Skipet håndterte situasjonen glimrende, og vi er takknemlige for at EUs maritime styrke kom til unnsetning og anholdt sjørøverne. Men vi er nødt til å få på plass ordninger for strafforfølgelse som både avskrekker kriminelle og som sikrer at sjørøverne ikke kan går fri. I likhet med andre land, Den afrikanske union og næringen selv, er vår grunnholdning at strafforfølging og soning bør foregå i regionen, understreker Lahnstein. 

- De langsiktige løsningene på sjørøverproblemet ligger på land i Somalia. Den norske innsatsen mot sjørøveri må sees i lys av bredere norske tiltak for å bøte på Somalias grunnleggende problemer med lovløshet, vold og fattigdom, sier statssekretær Lahnstein. 

Norge har et omfattende politisk, bistandsmessig og humanitært engasjement for å bidra til å bedre levevilkårene, styresettet og rettssikkerheten i Somalia.