Historisk arkiv

Forbudet mot klasevåpen nytter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Klasevåpen blir knapt brukt av noen stater og produksjon har i praksis opphørt, oppsummerer utenriksminister Jonas Gahr Støre når statspartsmøtet til Konvensjonen om klaseammunisjon avsluttes i Oslo 14. september.

- Klasevåpen blir knapt brukt av noen stater og produksjon har i praksis opphørt, oppsummerer utenriksminister Jonas Gahr Støre når statspartsmøtet til Konvensjonen om klaseammunisjon avsluttes i Oslo i dag.

Statspartsmøtet viste tydelig at arbeidet med å gjennomføre og få universell oppslutning om konvensjonen stadig går fremover. 111 stater har sluttet seg til Konvensjonen, 75 av dem som statsparter.

Støre i samtale med aktivister.

Støre i samtale med aktivistene Mr. Thoummy Silamphan, Laos, Mrs. Lynn Bradach, USA, Branislav Kapetanovic, Serbia og Laura Cheeseman, Storbritannia, (Director).
(Foto: Cluster Munition Coalition)

I løpet av møtet traff utenriksministeren aktivister fra Cluster Munition Coalition (CMC). Koalisjonen er sentral i arbeidet med å mobilisere internasjonal oppslutning om forbudet mot klasevåpen.

Talsmann for CMC, Branislav Kapetanovic, oppfordret Støre til å holde trykket oppe for at flere land skal forby klaseammunisjon. Kapetanovic ble som minerydder stygt kvestet da han skulle uskadeliggjøre klaseammunisjon i hjemlandet Serbia.

- Å høre hvor viktig dere mener klasevåpenforbudet er, inspirerer oss til å få flere land til å slutte seg til, sa utenriksministeren til aktivistene.

Bare siden august har tre mennesker mistet livet i arbeidet med å rydde Serbia for klaseammunisjon.

Landene som sluttet seg til konvensjonen gjør stadig fremskritt på ryddearbeid, støtte til klasevåpenofre og lagerdestruksjon. Siden konvensjonen trådte i kraft i 2010 har statspartene destruert 85,8 millioner såkalte småbomber. Dette tilsvarer 60 prosent av statspartenes innrapporterte lagre.

Konvensjonen forbyr klaseammunisjon på grunn av disse våpnenes store og uakseptable humanitære konsekvenser. Klaseammunisjon er i dag forbudt fordi bruk bryter med det folkerettslige prinsippet om at man skal skille mellom militære mål og sivile, og fordi udetonerte sprenglegemer skaper store lidelser og hindrer utvikling i de rammede områdene i lang tid etter at en konflikt har opphørt.

Norges amabassadør til FN i Genève, Steffen Kongstad, har nå overtatt som president for konvensjonen etter Libanons utenriksminister Adnan Mansour. Libanon og Norge har samarbeidet tett i året som har gått, og vil også fortsette samarbeidet i året som kommer.