Historisk arkiv

USA og Norge sammen om ny giv for kvinners og barns helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet arrangerer 1. juni konferansen “A World in Transition – Charting a New Path in Global Health” i Oslo Rådhus. Konferansen har som mål å mobilisere til økt internasjonal innsats for kvinners og barns rettigheter og helse.

Utenriksdepartementet arrangerer 1. juni konferansen “A World in Transition – Charting a New Path in Global Health” i Oslo Rådhus.  Konferansen har som mål å mobilisere til økt internasjonal innsats for kvinners og barns rettigheter og helse.

Konferansen markerer starten på et tettere samarbeid mellom USA og Norge innen kvinne- og barnehelse.  USAs utenriksminister Hillary Rodham Clinton vil være hovedtaler på konferansen. I tillegg deltar utenriksminister Jonas Gahr Støre, visepresident i Verdensbanken, Tamar Manuelyan Atinc, Sierra Leones helseminister, Haja Zainab Bangura, og  lederen for Public Health Foundation of India, professor K. Srinath Reddy.

Konferansen bygger videre på Norges aktive engasjement for kvinners og barns rettigheter og helse, blant annet for å oppfylle FNs tusenårsmål 4 og 5 (redusere barne- og mødredødelighet).  USA og Norge går nå i spissen for et nytt krafttak for å redusere antall kvinner som dør under fødsel og for å bidra til at nyfødte og små barn overlever sine første leveår og får tilgang til nødvendige helsetjenester og medisiner.

Følg høynivådelen av konferansen, inkludert utenriksminister Clinton og utenriksminister Støres innlegg, på nett:  http://media01.smartcom.no/Microsite/dss_01.aspx?eventid=6832 (sendingen går fra ca. 15.00-16.30, fredag 1. juni).

Påfølgende pressekonferanse med utenriksminister Clinton og Støre overføres også på nett: http://media01.smartcom.no/Microsite/dss_01.aspx?eventid=6833 (sendingen går fra 16.30-16.50, fredag 1. juni.