Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Norge og regnskogsatsingen i Brasil

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

OECD slår fast at den norske støtten til regnskogsbevaringen i Brasil fullt ut skal regnes som offisiell bistand. Den anbefaler samtidig å justere praksisen for når pengene rapporteres som bistand.

Norge har hatt kontakt med avdeling for utviklingssamarbeid i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) om når støtten til Brasils innsats for å bevare regnskogen skal rapporteres som offisiell bistand.

Organisasjonen arbeider for å få til felles regler og retningslinjer for all internasjonal bistand. Norge er ledende i å utvikle nye måter å innrette bistanden på, ikke minst når det gjelder hvordan man skal oppnå de beste resultatene.

- Vår støtte til bevaring av regnskogen i Brasil er et eksempel på dette. Det er grunnen til at Norge og OECD har vært i dialog om når støtten til regnskogsbevaringen skal rapporteres som bistand, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

Brasil er det landet som mottar mest støtte fra regjeringens klima- og skogsatsing. Landet har mer enn 30 prosent av verdens gjenværende regnskog. Det bor mer enn 20 millioner mennesker i den brasilianske delen av Amazonas. Reduksjonene i avskogingen i Brasils Amazonas er et av de største klimatiltakene i verden de siste årene.

Norge overfører penger til Brasil ett år på grunnlag av resultater for redusert avskoging året før. Brasil bruker deretter pengene til gode utviklingsprosjekter i Amazonas-området.

- Slik bidrar Norge til både å betale for å redusere utslipp fra avskoging og til god utvikling og fattigdomsreduksjon, sier utviklingsministeren. 

Det har tatt tid for Brasil å utvikle gode og robuste utviklingsprosjekter som regnskogpengene kan brukes på. Dette er bakgrunnen for at Norge fra 2010 har satt av pengene Brasil har fått for bevaring av regnskog, i et gjeldsbrev. Det betyr at pengene settes på en egen konto for Brasil, og at landet er garantert å få pengene når de trenger dem for å finansiere utviklingsprosjektene. 

Avdeling for utviklingssamarbeid i OECD ber Norge rapportere disse pengene som tilsagn til Brasil. Først når Brasil trekker på gjeldsbrevet, skal pengene rapporteres som utbetalt bistand til landet. Til nå har Norge rapportert støtten som utbetalt i det pengene går ut av bistandsbudsjettet og inn på Brasils gjeldsbrev.

OECD slår altså fast at den norske støtten til regnskogsbevaringen i Brasil fullt ut skal regnes som offisiell bistand, men ber Norge endre tidspunktet for når det rapporteres som bistand til Brasil. 

- Sammen med Brasil har vi satt i gang et arbeid for å finne praktiske løsninger som sikrer at pengene skal kunne godkjennes som bistand det året de bevilges. Det er viktigere at pengene blir brukt godt, enn at de blir brukt raskest mulig, sier Heikki Eidsvoll Holmås. 

Dette betyr en justering av størrelsen på den offisielle bistanden fra 2010 og fremover. Etter de nye beregningene, utgjorde bistanden 1,05 prosent av vår bruttonasjonalinntekt i 2010, 0,96 prosent i 2011, mens de foreløpige anslagene for 2012 viser at 0,98 prosent av vår bruttonasjonalinntekt gikk til bistand.

Norge lovet i 2008 Brasil inntil en milliard dollar innen utgangen av 2015 dersom landet kan vise til fortsatt reduksjon i avskogingen. Resultatene Brasil har oppnådd er enestående. Avskogingen er redusert med 77 prosent på sju år. Klimagevinsten av denne reduksjonen er enorm. Bare på ett år har Brasil redusert CO2-utslippene fra avskoging med nærmere tjue ganger Norges totale årlige CO2-utslipp. Med bakgrunn i disse resultatene har Norge til nå betalt ut 3,55 milliarder kroner av disse regnskogpengene. Av dette står om lag 2,9 milliarder kroner på konto i påvente av at Brasil er klar for å sette i gang gode utviklingsprosjekter. 

Du kan lese brevet fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) her.

Til toppen