Historisk arkiv

Norge fordømmer massearrestasjoner i Iran

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norge følger den negative utviklingen i Iran med bekymring. Vi fordømmer massearrestasjonene og den brutale behandlingen av fredelige demonstranter, som har ført til tap av mange menneskeliv den siste uken, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Norge følger den negative utviklingen i Iran med bekymring. Vi fordømmer massearrestasjonene og den brutale behandlingen av fredelige demonstranter, som har ført til tap av mange menneskeliv den siste uken. Vi fordømmer også arbeidsforbudet som myndighetene har innført for utenlandske journalister, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Forsamlings- og ytringsfriheten er sentrale menneskerettigheter som Iran har forpliktet seg til å respektere. Jeg oppfordrer iranske myndigheter til å sette fri opposisjonelle, menneskerettighetsforsvarer og de mange som har blitt arrestert, sier utenriksministeren.

Utenriksminister Støre har kommentert situasjonen i Iran løpende siden dagen etter valget. Irans ambassadør i Oslo ble innkalt til Utenriksdepartementet 16. juni, hvor Norges holdning ble framført.

- Påstander om uregelmessigheter ved presidentvalget har kommet fra mange hold, og rokker ved legitimiteten ved valget og derfor også legitimiteten til det iranske lederskapet, sier utenriksministeren.

- Samtidig skal vi ikke kommentere utviklingen i Iran på en måte som spiller rett inn i regimets propaganda om at det er interesser utenfra som står bak urolighetene. Disse påstandene er grunnløse. Det er store deler av det iranske folket selv som nå gir uttrykk for sitt syn, sier utenriksministeren.