Historisk arkiv

Hans Petter Graver utnevnt til leder for nytt klageorgan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Professor Hans Petter Graver er utnevnt til leder for det nye kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Professor Hans Petter Graver er utnevnt til leder for det nye kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.  – Jeg er glad for fire så kompetente personer har takket ja til å utgjøre det nye kontaktpunktet som skal vurdere om norske selskaper har forbrutt seg mot OECDs retningslinjer, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.  

I tillegg til Graver fra Universitetet i Oslo, vil kontaktpunktet bestå av Gro Granden, spesialrådgiver i LO, Jan Erik Korssjøen, tidligere konsernsjef i Kongsberggruppen og Elin Merete Myrmel-Johansen, konserndirektør i Storebrand.  

I tråd med Stortingsmelding nr.10 (2008-2009) om ”Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi” har kontaktpunktet fått en mer uavhengig stilling. Kontaktpunktet er tilført mer ressurser og det skal ansettes et permanent sekretariat på to personer som skal undersøke og forberede sakene for kontaktpunktet.     

- Et styrket og uavhengig kontaktpunkt er viktig for å øke legitimitet til vurderingene som gjøres og til uttalelsene som klageorganet offentliggjør, sier utenriksminister Støre.  

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper omhandler anbefalinger til selskaper om samfunnsansvarlig forretningsførsel, blant annet innenfor menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljø og korrupsjon. Kontaktpunktet er ikke en rettsinstans, men skal komme med uttalelser som offentliggjøres. Kontaktpunktet skal også informere offentligheten om retningslinjene. 

Utnevningene er basert på innstillinger fra NHO, LO og Forum for utvikling og miljø. Lederen av kontaktpunktet er innstilt og utnevnt av Utenriksdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet i felleskap. Han er utnevnt for fire år, mens de øvrige medlemmene er utnevnt for tre år. Det åpnes for at alle kan gjenoppnevnes for én periode.