St.meld. nr. 10 (2008-2009)

Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget