St.meld. nr. 10 (2008-2009)

Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Les dokumentet:

Følg meldingen videre på www.stortinget.no