Historisk arkiv

En veileder for bedrifter (i regi av Initiativ for etisk handel, IEH)

Etisk handel i praksis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Forord ved utenriksminister Jonas Gahr Støre og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Internasjonal handel skaper arbeidsplasser og bidrar til velferd og utvikling, både her hjemme og i landene vi importerer fra, skriver utenriksminister Støre og miljø- og utviklingsminister Solheim i et forord til "En veileder for bedrifter".

Internasjonal handel skaper arbeidsplasser og bidrar til velferd og utvikling, både her hjemme og i landene vi importerer fra. Økt internasjonal handel betyr samtidig at norske bedrifter, også de små og mellomstore, i mye større grad enn tidligere er engasjert i land hvor menneskerettighetene utfordres, hvor arbeidsforholdene er svært kritikkverdige eller hvor barn benyttes som arbeidskraft. Det finnes dessverre nok av eksempler på bedrifter som er lønnsomme i økonomisk forstand, men hvor virksomheten skader både arbeidstakere, lokalsamfunn og miljø. Slik næringsvirksomhet legger ikke grunnlaget for en bærekraftig økonomi og utvikling, verken for samfunn eller bedrift.

For å medvirke til ansvarlig og bærekraftig næringsvirksomhet er det etablert en rekke internasjonalt anerkjente retningslinjer for næringslivets samfunnsansvar, blant annet av FN og OECD. Regjeringen ønsker å styrke næringslivet som en motor i en bærekraftig og fattigdomsbekjempende samfunnsutvikling, samtidig som FN og ILOs arbeid for ansvarlig næringsvirksomhet styrkes. Regjeringens stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar og strategi for et anstendig arbeidsliv beskriver regjeringens politikk på dette området.

Anbefalingene i denne veilederen bygger på krav, standarder og anbefalinger fra FN og den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. Veilederen gir konkrete råd om hvordan norske bedrifter bør gå frem for å fremme anstendige arbeidsforhold i sin egen leverandørkjede på en måte som er gjennomførbar for alle norske bedrifter, også de små og mellomstore.

Lykke til!

Med hilsen

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oslo, november 2010

For mer info: etiskhandel.no. Se også oversikt over artikler om anstendig arbeid