Tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV)

(Periode 17.10.05 23.03.12)

Miljø- og utviklingsministeren har ansvar for politikken knyttet til internasjonal utvikling og bistand, klima og internasjonalt miljøsamarbeid, forurensing, naturmangfold og kulturminner.

Født: 1955

Last ned CV som pdf her

 

Erik Solheim er trolig den eneste statsråden i verden som kombinerer oppgavene som miljø- og utviklingsminister. Hensikten er å kunne ta nasjonale og internasjonale initiativer som ser utvikling og miljø i sammenheng. 

Klima og miljø
Det viktigste resultatet han har oppnådd som statsråd, er nok det norske klima- og skoginitiativet. Norge samarbeider tett med Brasil, Indonesia, Guyana og andre land om bevaring og bærekraftig bruk av regnskoger. Initiativet har vakt internasjonal interesse og spilt inn i klimaforhandlingene (REDD+).  

Solheim har også fått på plass naturmangfoldsloven, av mange karakterisert som Norges viktigste miljølov på 100 år. Han har gjennomført vern av en rekke nasjonalparker og Oslomarka. Solheim ledet det norske arbeidet i klimaforhandlingene på fire toppmøter fra Bali til Cancun. Han var sentral i arbeidet med en internasjonal avtale om naturmangfold i Nagoya i Japan i 2010.  

Fredsarbeid og utvikling
Norsk bistand har under Solheim økt til én prosent av bruttonasjonalinntekt, som er den største andelen i verden. Solheim har samtidig ført bistanden i en mer politisk retning ved å vektlegge forebygging av konflikter samt arbeid for kapital, skatt og næringsliv som motorer for utvikling og ved å integrere bistanden i den samlede utenrikspolitikken og arbeide for at utviklingsland får kontroll over egne inntekter gjennom programmene Olje for utvikling og Skatt for utvikling. Solheim vektlegger privat sektors rolle for utvikling. 

Fra 2000 til 2005 var Solheim den ledende tilretteleggeren i fredsprosessen på Sri Lanka. Fredsprosessen ledet fram til våpenhvileavtale og den såkalte Oslo-erklæringen om en føderal stat på Sri Lanka. Solheim har også vært involvert i fredsprosessene i Sudan, Nepal og Burundi. Han var den første europeiske minister som besøkte Zimbabwe etter at den historiske samlingsregjeringen ble dannet. Han har besøkt Myanmar tre ganger for dialog med opposisjon og regjering. Solheim har også tatt initiativ til et bredere norsk samarbeid med Latin-Amerika. 

Politikk
Solheim var stortingsrepresentant for SV fra 1989 til 2001. Han var partileder fra 1987 til 1997. De mest sentrale temaene i hans periode som leder var å omforme partiet til det viktigste norske grønne partiet. Han arbeidet også med å endre norsk sosialisme etter den kalde krigens slutt og begynte å forberede partiet på regjeringsdeltakelse. Solheim ledet Sosialistisk Ungdom fra 1977 til 1980. Han var partisekretær for SV fra 1981 til 1985. 

Fakta
Bosted: Oslo

Utdanning: Cand.mag. (historie og samfunnsfag), Universitetet i Oslo

Interesser: Bøker, særlig historie og krigslitteratur. Friluftsliv og idrett, spesielt fotball. Tilbringer nesten all sin ledige fritid med familien.

Har skrevet to bøker: ”Den store samtalen” og ”Nærmere”, samt bidratt til en rekke store tidsskrifter og publikasjoner. 

Utmerkelser
“Champion of the Earth” – FNs miljøprogram (UNEP).

“Hero of the Environment” – det internasjonale magasinet Time. 

Verv

2007 - 2012

Miljø- og utviklingsminister

2005 – 2007

Utviklingsminister

2000 – 2005

Spesialrådgiver i Utenriksdepartementet som fredsmekler på Sri Lanka

1989 – 2001

Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti

1987 – 1997

Leder for Sosialistisk Venstreparti

1981 – 1985

Partisekretær for Sosialistisk Venstreparti

1977 – 1980

Leder for Sosialistisk Ungdom

 

Se pressebilder av Erik Solheim