Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Kortversjon av Stortingsmelding nr 10 (2008-2009)

Kortversjonen av meldingen gir travle lesere en rask oversikt over hva stortingsmeldingen inneholder.

Stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi (St.meld. 10 (2008-2009)) følges nå opp på mange arenaer både hjemme og ute. I tillegg til å være et uttrykk for norsk politikk på området, er den blitt karakterisert som en helhetlig og god innføring til feltet.  Stortingsmeldingen er på mange måter en utfordring til norsk næringsliv, og for å nå bredere ut til norske bedriftsledere med dette budskapet ønsker Utenriksdepartementet å kunne presentere innholdet i en mer konsentrert form.

Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi - Kortversjon av Stortingsmelding nr 10 (2008-2009) (pdf)

***

Les også: Rapport fra telefonundersøkelse om samfunnsansvar blant utenlandsorienterte bedrifter (2008) pdf