Historisk arkiv

Samfunnsansvar i kortversjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar er nå kommet i en kortversjon, beregnet på bedriftsledere og andre med dårlig tid som trenger en rask oversikt over regjeringens politikk på området.

Stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi (St.meld. 10 (2008-2009)) følges nå opp på mange arenaer både hjemme og ute. I tillegg til å være et uttrykk for norsk politikk på området, er den blitt karakterisert som en helhetlig og god innføring til feltet.  Stortingsmeldingen er på mange måter en utfordring til norsk næringsliv, og for å nå bredere ut til norske bedriftsledere med dette budskapet, ønsker Utenriksdepartementet å kunne presentere innholdet i en mer konsentrert form.

Kortversjonen av meldingen gir travle lesere en rask oversikt over hva stortingsmeldingen inneholder. Dokumentet har også en midtside som gjengir to viktige frivillige retningslinjer som regjeringen oppfordrer bedriftene til å legge til grunn for sin virksomhet – OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs Global Compact. Midtsiden kan rives ut og henges på veggen som en daglig påminnelse. På baksiden av dette innstikket er det også en oversikt over relevante internettlenker.

Dokumentet er på 24 sider, og skal blant annet brukes i forbindelse med seminarer UD skal holde sammen med NHO, Innovasjon Norge og UNDP på ulike steder i Norge i høst. Kortversjonen vil også bli tilgjengelig på engelsk i høst, og vil da også være tilgjengelig når utenriksstasjonene har arrangementer, eller møter bedrifter og andre som er interessert i norsk politikk når det gjelder samfunnsansvar.