Informasjon om næringslivets samfunnsansvar i utlandet

Utenrikstjenesten har som formål å legge til rette for norsk næringsliv i utlandet. Regjeringen forventer at norske selskaper skal opptre samfunnsansvarlig når de investerer ute. Dette kan være utfordrende i mange land.

Utenrikstjenesten vil bistå norske selskaper ved å bidra med oppdatert og nyttig informasjon og veiledning til norske bedrifter om relevante tema som blant annet berører ansvarlig næringsliv blant annet ved å gi norsk næringsliv:

  • Oversikt over hvordan relevant lovgivning skiller seg fra lovgivning i Norge. Det kan gjelde menneskerettigheter (for eksempel urfolk, bruk av sikkerhetspersonell), arbeidsliv (herunder organisasjonsfrihet, barne- og tvangsarbeid og arbeidsstandarder), miljø og korrupsjon.
  • Oversikt over forhold som bedrifter bør være oppmerksomme på ved etablering, i sitt forhold til samarbeidspartnere og leverandører/underleverandører.
  • Kontaktinformasjon til relevante nettverk, organisasjoner, rådgivere, samt nyttige nettsider, som kan bistå bedrifter i deres arbeid med samfunnsansvar.
  • Hvilket tilbud om informasjon og nettverk utenriksstasjonen og Innovasjon Norge kan gi når det gjelder næringslivets samfunnsansvar, f.eks. gjennom nærings- og profileringsråd eller næringslivsforum.
  • En oversikt over aktiviteter i regi av ambassaden som er relevante for næringslivets samfunnsansvar, for eksempel næringslivsrelaterte utviklingstiltak og arbeid for å støtte relevante samfunnsansvarsinitiativer på områder som arbeidsliv, menneskerettigheter, miljø og anti-korrupsjon.

Dette er blant annet som oppfølging av Stortingsmelding nr. 10 (2008-2009)