Proposisjoner til Stortinget

Prop. 48 L (2012–2013)

Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover (rapportering om samfunnsansvar mv.)

Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover (rapportering om samfunnsansvar mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget