Prop. 48 L (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover (rapportering om samfunnsansvar mv.)

Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover (rapportering om samfunnsansvar mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget