Historisk arkiv

Felles initiativ i Nato for nedrustning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge, Tyskland, Nederland, Belgia og Luxembourg ber om at Nato støtter arbeidet for å nå en verden uten atomvåpen. – Vi ønsker å redusere betydningen av atomvåpen i Natos sikkerhetspolitikk, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

De fem landenes utenriksministre har i dag overlevert et felles brev til Natos generalsekretær der de tar til orde for en grundig diskusjon om Natos kjernevåpenpolitikk på alliansens neste utenriksministermøte i Tallinn i april.

- Dette felles brevet samsvarer godt med regjeringens nedrustningsstrategi. Jeg er glad for at vi i Norge har gode medspillere i vårt nedrustningsengasjement, sier utenriksminister Støre.

Brevet fra de fem landene er et viktig innspill i arbeidet med Natos nye strategiske konsept. Norge ønsker å bruke gjennomgangen av det strategiske konseptet til å redusere betydningen av atomvåpen i alliansens sikkerhetspolitikk.

- Nedrustning og ikkespredning er viktige sikkerhetspolitiske verktøy for å redusere faren for spredning av masseødeleggelsesvåpen og for å sikre en mer fredelig og stabil verden, sier utenriksminister Støre.

Les det felles brevet her (pdf)