Historisk arkiv

Norge bekymret over situasjonen i Øst-Jerusalem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norge er bekymret for utviklingen i Øst-Jerusalem. Den palestinske befolkningen lever under stadig sterkere press, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Jerusalems status må avklares for å sikre varig fred mellom israelere og palestinere, og det kan bare skje gjennom forhandlinger, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. Utenriksministeren hadde i dag samtaler med palestinske ledere og den lutherske biskopen Monib Younan om palestinernes situasjon i Jerusalem.

-  Husutkastelser, husødeleggelser, separasjonsbarrieren og etableringen av stadig nye bosetninger er i ferd med å endre Øst-Jerusalems befolkningssammensetning og geografi, og dermed også grunnlaget for en forhandlingsløsning sier utenriksminister Støre.

- Jeg frykter at endringene som har akselerert de siste månedene vil gjøre det vanskeligere å komme i gang med nye og reelle forhandlinger, sier Støre. 

Norge, i likhet med et samlet internasjonalt samfunn, anser israelsk tilstedeværelse i Øst-Jerusalem som et brudd på folkeretten.

 - Vi anerkjenner ikke den israelske annekteringen av det palestinske Øst-Jerusalem, sier Støre.

Utenriksminister Støre i Øst-Jerusalem 18. januar 2010. Foto: R. Imerslund, UDUtenriksministeren besøkte i dag det norskstøttede spesialistsykehuset Augusta Victoria som betjener den palestinske befolkningen, men som befolkningen på Vestbredden og Gaza ikke lenger har fri adgang til på grunn av Israels stengningsregime. 

- Jerusalem er en hellig by for milliarder av mennesker som bekjenner seg til de tre monoteistiske verdensreligionene. Respekt for hverandres tro og hellige steder må ligge til grunn for en fredelig sameksistens. Både jøder, muslimer og andre må ha rett til å leve her, sier utenriksministeren.