Forsiden

Historisk arkiv

Norge tar avstand fra planer om utbygging i Øst-Jerusalem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Norge tar klar avstand fra Israels planer om økt byggeaktivitet i Øst-Jerusalem, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Israelske myndigheter har lagt frem planer om bygging av nær 700 boliger i Øst-Jerusalem. Byggeaktiviteten vil finne sted på okkupert territorium, og må dermed betraktes som folkerettsstridig. Det internasjonale samfunn har aldri akseptert Israels annektering av Øst-Jerusalem i 1967.

– Spørsmålet om Jerusalems fremtidige status står sentralt i fredsprosessen og forhandlingene om en varig fredsløsning mellom israelerne og palestinerne. Som Norge har sagt en rekke ganger tidligere, bidrar slik byggeaktivitet som nå planlegges kun til å undergrave og vanskeliggjøre muligheten for å få i gang forhandlinger om en varig to-statsløsning. Det er fortsatt av stor betydning at det ikke iverksettes ensidige tiltak som kan øke konfliktnivået ytterligere, sier utenriksministeren.