Historisk arkiv

Historisk arkiv

Norden bekymret over tiltak mot palestinerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Selv om de nordiske landene forholdt seg ulikt til tidspunktet for palestinsk medlemskap i Unesco (bilde fra avstemningen), er de samstemte om at veien videre må baseres på en gjenoppstart av forhandlingsprosessen og behovet for en to-statsløsning.

De fem nordiske utenriksministrene har i dag diskutert situasjonen i Midtøsten med særlig vekt på forholdet mellom Israel og palestinerne i etterkant av avstemningen i Unesco denne uken. Selv om de nordiske landene forholdt seg ulikt til tidspunktet for palestinsk medlemskap i Unesco, er de samstemte om at veien videre må baseres på en gjenoppstart av forhandlingsprosessen og behovet for en to-statsløsning. 

De fem nordiske utenriksministrene er enig om følgende: 

Vi er mot de straffetiltakene som Israel nå drøfter. Bosettingspolitikken og utvidelsen av bosettingene er illegale etter internasjonal rett. Å holde tilbake palestinske avgift- og skatteinntekter innkrevd på vegne av den palestinske selvstyremyndigheten (PA) er helt uakseptabelt. Dette vil kunne svekke de palestinske institusjoner som det internasjonale samfunn har bidratt til å bygge opp gjennom mange år. Straffetiltakene undergraver  grunnlaget for forhandlinger. 

At Israels regjering vurderer å holder igjen de regulære overføringene av palestinsk merverdiavgift og toll, som administreres av Israel etter avtale med palestinerne, vurderes som spesielt uheldig. Avgiftsoverføringene utgjør omlag to tredeler av lønnsutgifter til offentlig ansatte for PA, og bortfallet av disse inntektene vil kunne få alvorlige konsekvenser. 

Robuste palestinske institusjoner gjør forhandlinger mulig. Begge parter har interesse av og et ansvar for å bevare disse. Straffetiltakene tjener heller ikke Israels sikkerhet og vi oppfordrer partene til å besinne seg fra alle mulige ensidige tiltak som vil kunne sette palestinske institusjoner i fare. 

Konflikten kan bare løses på grunnlag av en palestinsk stat innenfor det territoriet som Israel okkuperte i 1967, med eventuelle avtalte justeringer. Det haster med å komme i gang med forhandlinger som kan løse de utestående spørsmålene. Vi oppfordrer begge parter til å vise politisk mot og vilje til å følge Kvartettens oppfordringer om å forhandle om grenser og sikkerhet.