Historisk arkiv

Nasjonalkoalisjonen representerer det syriske folket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Nasjonalkoalisjonen for de demokratiske og revolusjonære kreftene i Syria samler opposisjonen i kampen for et demokratisk styre. Norge anser i dagens situasjon Nasjonalkoalisjonen som den legitime representanten for det syriske folket, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Statssekretær Torgeir Larsen deltar når Vennegruppen for Syria samles i Marrakech onsdag 12. desember. Møtet samler et flertall av FNs medlemsland, som skal drøfte situasjonen i Syria med nasjonalkoalisjonen og hvordan verdenssamfunnet kan øke støtten til opposisjonen i samarbeid med Nasjonalkoalisjonen.
 
- Krigens konsekvenser for den syriske sivilbefolkningen er enorme. Mellom hundre og to hundre sivile drepes hver dag, og tallet på døde skal ha passert 40 000. Mange flere er såret. Overgrep mot befolkningen og mot humanitært hjelpepersonell skjer fra begge sider i konflikten, sier Eide.

Norge er blant de største humanitære giverne til Syria og har gitt mer enn 200 millioner kroner til de som trenger det mest. Norge arbeider for å øke respekten for folkerettens absolutte krav om å beskytte sivile og humanitært hjelpepersonell.
 
- Det er avgjørende at Nasjonalkoalisjonen må vinne større oppslutning blant befolkningen. Regimets brutalitet og overgrep er ingen unnskyldning for andre. Vi oppfordrer Nasjonalkoalisjonen til å forplikte seg til at humanitært hjelpepersonell ikke blir mål i krigen og gis full adgang til å utføre sitt hjelpearbeid. Koalisjonens internasjonale legitimitet er avhengig av at de militære gruppene respekterer humanitærretten, sier Eide.