Historisk arkiv

Sammen for beskyttelse av helsepersonell i Syria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Helsepersonell og humanitære hjelpearbeidere i Syria blir i dag gjort til militære mål. Norge og den syriske nasjonalkoalisjonen er enige om å jobbe sammen for å øke respekten for internasjonal humanitærrett, sier statssekretær Torgeir Larsen.

- Helsepersonell og humanitære hjelpearbeidere i Syria blir i dag gjort til militære mål. Norge og den syriske nasjonalkoalisjonen er enige om å jobbe sammen for å øke respekten for internasjonal humanitærrett, sier statssekretær Torgeir Larsen. 

Torgeir Larsen deltok 12. desember i møte for Vennegruppen for Syria i Marrakech, Marokko, og hadde møte med de to visepresidentene i Nasjonalkoalisjonen, Riad Seif og Suheir Atassi. I møtet understreket Larsen at det følger forpliktelser med å bli ansett som legitim representant for det syriske folk. Norge anser i dagens situasjon Nasjonalkoalisjonen som legitim representant for Syrias folk og krever til gjengjeld at koalisjonen forplikter seg til å respektere at helsepersonell og hjelpearbeidere ikke er legitime mål i krigen.

- Jeg er glad for at koalisjonen i møte med oss og i sin tale til vennegruppen har sagt at de ønsker å jobbe for å øke forståelsen og respekten for internasjonal humanitærrett i Syria. Norge vil ha et direkte samarbeid med koalisjonen om dette, sier Larsen.   

Norge gir sin humanitære hjelp via hjelpeorganisasjoner som Røde Kors, Kirkens Nødhjelp og Flyktninghjelpen, samt flere lokale humanitære aktører.