Historisk arkiv

Det lønner seg å investere i kvinners helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Et nytt norskledet forskningsprosjekt skal kartlegge den økonomiske gevinsten ved å investere i kvinners helse.

Et nytt norskledet forskningsprosjekt skal kartlegge den økonomiske gevinsten ved å investere i kvinners helse. 

- En rekke studier har vist hvordan satsing på kvinners helse, utdanning og sysselsetting gir gode ringvirkninger for hele familier og samfunn. Vi trenger likevel mer forskning på hvordan investering i kvinners helse bidrar til økonomisk vekst. Vi tar derfor initiativ til et nytt forskningsprosjekt om dette, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

Lederen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Margaret Chan, og lederen for FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), Michelle Bachelet, vil begge sitte i forskningsprosjektets referansegruppe, som skal ledes av utenriksminister Støre. Andre sentrale deltakere blir Bill og Melinda Gates Foundation, det medisinske tidsskriftet The Lancet, FN, WHO og Verdensbanken. 

Forskningsprosjektet skal vare i 18 måneder og munne ut i en rapport med resultater i The Lancet. 

Regjeringen lanserte i dag også den første stortingsmeldingen om global helse og ambisjoner for Norges innsats. Meldingen ser på sammenhengene mellom helse som innenrikspolitikk og utenrikspolitikk. 

- Innsatsen for styrket global helse må fremmes ikke bare av helseministre, men også av de som har ansvar for utenriks-, klima-, miljø-, utviklings- og finanspolitikk, sier Støre. 

Norge bevilger årlig nærmere tre milliarder kroner til globale helsetiltak over bistandsbudsjettet. Meldingen gir svar på hvor norsk innsats kan utgjøre en forskjell. 

Les meldingen her.