Meld. St. 11 (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken

Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no