Meld. St. 11 (2011–2012)

Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken

Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget