Historisk arkiv

Historisk arkiv

Norge slutter seg til nye sanksjoner mot Syria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norge slutter seg til EUs skjerpede sanksjoner mot Syria, sier utenriksminister Espen Barth Eide. EU skjerper regler knyttet til import, transport og finansiering av våpen til Syria. EU stopper også alle flyvninger i regi av Syrian Arab Airlines til flyplasser i EU-området.

- Norge slutter seg til EUs skjerpede sanksjoner mot Syria, sier utenriksminister Espen Barth Eide. 

EU vedtok mandag nye sanksjoner mot Syria. Disse utvider gjeldende vedtak om frys av midler og reiserestriksjoner til å omfatte nye personer og organisatoriske enheter på syrisk side. I tillegg skjerper EU regler knyttet til import, transport og finansiering av våpen til Syria. EU stopper også alle flyvninger i regi av Syrian Arab Airlines til flyplasser i EU-området. Norge slutter seg nå til EUs forsterkede sanksjoner. 

- Situasjonen i Syria er svært kritisk. De nye sanksjonene er en ytterligere opptrapping av presset for at syriske myndigheter skal endre kurs. Det er viktig at verdenssamfunnet står mest mulig samlet i denne situasjonen, sier utenriksministeren. 

Mandagens vedtak er 19. gang EU innfører nye eller skjerpede sanksjoner mot myndighetene i Damaskus siden de første demonstrasjonene i Syria tok til i mars 2011. Til sammen 181 enkeltpersoner og 54 organisatoriske enheter er nå rammet av de målrettede sanksjonene. Norge har så langt sluttet seg til samtlige EU-sanksjoner mot Syria. 

Utover den politiske innsatsen yter Norge en betydelig humanitær innsats for syriske flyktninger og internt fordrevne i og rundt Syria. 

- For å bedre situasjonen for den syriske sivilbefolkningen noe har Norge så langt i 2012 avsatt 200 millioner kroner til humanitær innsats i Syria og til syriske flyktninger i regionen for øvrig, sier Eide.