Historisk arkiv

Norge slutter seg til EUs sanksjoner mot Syria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge vil slutte seg til EUs sanksjoner mot Syria. - Norge støtter internasjonale tiltak for å få slutt på den uakseptable voldsbruken mot den syriske befolkningen, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Norge vil slutte seg til EUs sanksjoner mot Syria. - Norge støtter internasjonale tiltak for å få slutt på den uakseptable voldsbruken mot den syriske befolkningen, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

Sanksjonene omfatter frys av midler, reiserestriksjoner samt forbud mot eksport av våpen og annet utstyr som kan brukes til undertrykking av folket. Sanksjonene rammer i denne omgang 13 sentralt plasserte personer i det syriske regimet, blant andre president Assads bror og fetter. 

Tiltakene kommer som en reaksjon på syriske myndigheters bruk av militærmakt mot fredelige demonstrasjoner. Manglende tilgang for uavhengige observatører, ikke minst journalister, gjør det vanskelig å gi eksakte anslag, men det fryktes at mellom 600 og 700 mennesker har mistet livet og at minst 8000 mennesker er blitt arrestert siden demonstrasjonene i Syria tok til i midten av mars.  

- President Assad og syriske myndigheter må stanse voldsbruken umiddelbart og åpne for en politisk prosess som peker frem mot frie valg. Dette er den eneste måten Syria kan oppnå fred og langsiktig stabilitet på, sier Støre.   

Syria har for øvrig nylig trukket sitt kandidatur til det nært forestående valget til FNs menneskerettighetsråd. Som følge av betydelig internasjonalt press har Asia-gruppen i FN lansert Kuwait som gruppens kandidat til erstatning for Syria. 

- Dette er en viktig og positiv utvikling som befester og styrker FNs og MR-rådets troverdighet og evne til å fungere som pådriver for menneskerettighetene, sier Støre