Erklæring fra EU-formandskabet efter præsidentvalget i Brasilien den 27. oktober 2002 (29.10.02)

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne efter præsidentvalget i Brasilien den 27. oktober 2002 (29.10.02)

Den Europæiske Union lykønsker Luiz Inacio Lula da Silva med valgsejren og ønsker ham al mulig held og lykke med de forestående opgaver som Brasiliens præsident.

Den Europæiske Union bekræfter på ny sit tilsagn om at fortsætte de særdeles gode forbindelser med Brasilien og fremme den politiske dialog, handelsforbindelserne og de økonomiske forbindelser yderligere. Den Europæiske Union har tillid til den brasilianske økonomis styrke og potentiale til yderligere vækst og ser frem til et tæt samarbejde med den nye brasilianske regering, også med henblik på at styrke Mercosur, og bekræfter sin vilje til fortsat at gøre yderligere fremskridt i de igangværende forhandlinger mellem EU og Mercosur.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet og de EFTA-lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.