Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Erklæring fra EU-formannskapet i anledning undertegningen av en politisk avtale mellom Burundis regjering og FDD 8. oktober i Pretoria (13.10.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning undertegningen av en politisk avtale mellom Burundis regjering og FDD 8. oktober i Pretoria (13.10.03)

Den europeiske union gratulerer overgangsregjeringen og CNDD-FDD under Pierre Nkurunzizas ledelse i anledning undertegningen 8. oktober av Pretoria-protokollen om en deling av makten i Burundi mellom politikk, forsvar og sikkerhet. EU nærer et inderlig håp om at de to stridende parters oppfordring til å innstille fiendtlighetene omgående vil bli fulgt av hensyn til det burundiske folk.

Den europeiske union oppfordrer partene til raskt å gjennomføre avtalens politiske og militærpolitiske bestemmelser, og bekrefter at den er rede til å bistå Burundi med freds- og gjenreisningsprosessen. Den europeiske union bekrefter at den fortsatt støtter MDRP-programmet ( Multi-Country Demobilisation and Reintegration Programme), der EU-kommisjonen og EUs medlemsstater er de største bidragsyterne.

Den europeiske union oppfordrer FNL under Agathon Rwasas ledelse til å satse på dialog, og henstiller til de burundiske myndighetene å gjøre sitt ytterste for å få igang forhandlinger med FNL.

Den europeiske union roser meklingsinnsatsen til Sør-Afrika, som sto som vert for møtene som nylig fant sted mellom Burundis regjering og FDD, og setter pris på de regionale meklernes vilje til fortsatt innsats. EU gir også uttrykk for sin politiske og økonomiske støtte til den afrikanske fredsbevarende styrken i Burundi (AMIB) i denne avgjørende fasen av fredsprosessen, og oppfordrer alle stridende parter til å delta aktivt og konstruktivt i arbeidet i den felles våpenhvilekommisjon (JCC).

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.