Erklæring fra EU-formannskapet om Aung San Suu Kyi (05.09.03)

Burma/Myanmars regjering må umiddelbart løslate Aung San Suu Kyi og la EUs ambassadører eller representanter for internasjonalt anerkjente organisasjoner få besøke henne slik at meldingene om at Kyi skal ha innledet en sultestreik blir gjendrevet, heter det i erklæringen som Norge har sluttet seg til. (09.09.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om Aung San Suu Kyi (05.09.03)

Den europeiske union har med dyp bekymring merket seg meldingene om at Aung San Suu Kyi skal ha innledet sultestreik.

Den europeiske union mener den beste måten å gjendrive disse meldingene på er at Burma/Myanmars regjering umiddelbart løslater Aung San Suu Kyi og lar EUs ambassadører eller representanter for internasjonalt anerkjente organisasjoner få besøke henne.

Den europeiske union anser Burma/Myanmars regjering for å være ansvarlig for alle politiske fangers helse og velferd.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

VEDLEGG