Erklæring fra EU-formannskapet om Somalia (06.12.02)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om Somalia (06.12.02)

Den europeiske union minner om Rådets konklusjoner av 22. juli 2002 om Somalia, der Den europeiske union bekreftet sin støtte til IGADs freds- og forsoningsinitiativ og satte opp en generell ramme for sin støtte til dette regionale initiativet.

Den europeiske union ser med tilfredshet på erklæringen om å innstille fientlighetene og om utformingen av og prinsippene for freds- og forsoningsprosessen som ble undertegnet av de parter som var til stede i Eldoret 27. oktober 2002, og videre på igangsettingen av arbeidet 2. desember 2002 i de seks tekniske utvalgene som skal vurdere de grunnleggende sidene ved fredsprosessen. Den europeiske union er av den oppfatning at det er åpnet nye og betydelige utsikter til en løsning av konflikten i Somalia.

Den europeiske union ser med glede på og fremhever den innsats medlemmene av IGADs tekniske utvalg har gjort for å få til et slikt resultat, og oppfordrer de somaliske partene til å benytte seg av den dynamiske utviklingen som er i gang og gjøre alt som står i deres makt for å sikre at drøftelsene kan fortsette, og at konferansen får et positivt utfall.

Den europeiske union oppfordrer videre IGAD og IGADs medlemsstater til å forsere innsatsen for å fremme nasjonal forsoning i Somalia, og til å bidra til kampen mot terrorisme ved å konsolidere stabiliteten og sikkerheten i regionen.

Den europeiske union oppfordrer også alle land og internasjonale organisasjoner til å benytte sin innflytelse til å støtte Eldoret-konferansen og styrke forsoningsprosessen.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, og de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.