Erklæring fra EU-formannskapet om Venezuela (10.09.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om Venezuela (10.09.03)

Utnevnelsen av medlemmene i det nasjonale valgrådet i Venezuela, som fant sted 25. august, er et første og viktig skritt for å få gjennomført den politiske avtalen som ble inngått 29. mai i år mellom regjeringen og opposisjonsfronten Coordinadora Democratica.

Den europeiske union har tillit til at det nye valgrådet raskt og effektivt vil kunne oppfylle sin institusjonelle plikt, og oppfordrer alle parter innstendig til å fullføre det mandat som er fastsatt i avtalen, og dermed legge forholdene til rette for å få løst den politiske krisen innenfor rammen av forfatningen, rettsstatens normer og de demokratiske prinsipper.

Den europeiske union oppfordrer regjeringen og opposisjonen i Venezuela til, i de kommende og avgjørende månedene, fullt ut å respektere erklæringen av 18. februar mot vold og for fred og demokrati. Den store grad av toleranse og selvbeherskelse som befolkningen i Venezuela har lagt for dagen under den senere tids demonstrasjoner, må videreføres i en fornyet tro på nasjonal forsoning.

Den europeiske union bekrefter at den står fast ved sitt løfte om å bidra til en demokratisk utvikling i Venezuela sammen med Organisasjonen av amerikanske stater, Carter-senteret, FNs utviklingsprogram (UNDP) og støttegruppen for Venezuela, og er rede til å bistå teknisk og økonomisk for at avtalen av 29. mai skal kunne gjennomføres.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.