Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Erklæring fra EU-formannskapet om brudd på erklæringen om innstilling av fiendtlighetene i Somalia (06.03.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om brudd på erklæringen om innstilling av fiendtlighetene i Somalia (06.03.03)

Den europeiske union minner om erklæringen om innstilling av fiendtlighetene, som ble undertegnet i Eldoret 27. oktober 2002, og erklæringen om brudd på erklæringen om innstilling av fiendtlighetene fra ministrene i IGADs frontlinjestater for Somalia ( IGAD Ministers of Frontline States on Somalia), som ble utferdiget i Addis Abeba 2. februar 2003, samtidig som EU med dyp bekymring fortsetter å følge utviklingen på bakkenivå i Somalia og med uro konstaterer at det i visse deler av landet, senest i Mogadishu, har brutt ut sporadiske konflikter.

Den europeiske union beklager på det sterkeste de alvorlige bruddene på inngåtte forpliktelser, noe som fortsatt forekommer, og krever at alle voldshandlinger i Somalia øyeblikkelig opphører. Den europeiske union oppfordrer alle parter til å avstå fra fiendtlige handlinger og fra enhver handling som kan forverre den spente situasjonen under fredsforhandlingene.

Den europeiske union mener det er svært viktig å opprette en effektiv ordning for å overvåke erklæringen om innstilling av fiendtlighetene og for å avklare ansvarsforhold. Den europeiske union vil i den anledning støtte godt planlagte tiltak som Den afrikanske union iverksetter for dette formål.

I den forbindelse bekrefter Den europeiske union at den helt og fullt støtter den IGAD-støttede fredsprosessen, og at den står fast ved sitt løfte om å bidra til videre fremdrift i fredsprosessen og ved gjennomføringen av en mulig fredsavtale. EU setter pris på den sentrale rollen IGADs tekniske utvalg, under Kenyas ambassadør Kiplagats samordnede ledelse, spiller, og på utvalgets bestrebelser på å overvinne eventuelle hindringer for gjennomføringen av erklæringen om innstilling av fiendtlighetene og vende dem til alle de berørte parters fordel med sikte på å styrke fredsprosessen. Den europeiske union oppfordrer det tekniske utvalg til å definere målene for fase 3 i forsoningskonferansen for Somalia.

Den europeiske union noterer med tilfredshet at IGADs tekniske ministerutvalg akter å spille en mer aktiv og enhetlig rolle med hensyn til å overvåke og støtte forhandlingene.

Den europeiske union oppfordrer samtlige parter som har undertegnet erklæringen om innstilling av fiendtlighetene, til fortsatt og fullt ut å delta i forhandlingene med sikte på snarest mulig å oppnå flere konkrete resultater.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.