Erklæring fra EU-formannskapet om fredsprosessen i Somalia (15.07.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om fredsprosessen i Somalia (15.07.03)

Den europeiske union ser med glede på at alle de somaliske lederne som var til stede i Kenya, 5. juli undertegnet et dokument der de grunnleggende og styrende prinsippene for overgangen fra andre til tredje fase i Mbagathi-konferansen samt de fire årene med en føderal overgangsregjering i Republikken Somalia, er fastlagt. Den europeiske union uttrykker også tilfredshet med at dokumentet senere er blitt vedtatt med akklamasjon av konferansens forsamling i plenum. Dette er fullt og helt i tråd med Rådet for Den europeiske unions konklusjoner med hensyn til Somalia 22. juli 2002.

Den europeiske union konstaterer med tilfredshet at man igjen har maktet å løse grunnleggende uoverensstemmelser de somaliske lederne imellom ved at lederne har vist vilje til å inngå kompromisser, og gjennom tålmodig og effektiv meklingsinnsats fra IGADs tekniske utvalg under den kenyanske spesialutsendingen, ambassadør Kiplagats ledelse.

Den europeiske union oppfordrer på det sterkeste de somaliske ledere som ikke har kunnet vende tilbake til Kenya, til omgående å gjøre dette, slik at konferansen kan ta skrittet videre til tredje og siste fase. Den europeiske union oppfordrer videre de somaliske lederne til å avstå fra å foreta seg noe som kan føre til at konferansen stanser opp, særlig i form av brudd på avtalen om å innstille fiendtlighetene undertegnet i Eldoret 27. oktober 2002.

Den europeiske union er overbevist om at utfallet av forsoningsprosessen også i fortsettelsen vil avhenge av de somaliske parter. Den oppfordrer derfor alle somaliske ledere til snarest mulig å komme fram til en endelig løsning, slik at det lar seg gjøre å gjenopprette fred og stabilitet i landet og dermed få en slutt på den ti år lange konflikten som har forårsaket så mye lidelse for det somaliske folk.

Den europeiske union er rede til fullt ut å støtte den IGAD-støttede fredskonferansen samt en fullverdig og balansert fredsavtale og flerfunksjonsinstitusjoner med ansvar for avtalens gjennomføring.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.