Erklæring fra EU-formannskapet om frikjennelsen av Dr. Saad Eddin Ibrahim og hans forbundsfeller (26.03.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om frikjennelsen av Dr. Saad Eddin Ibrahim og hans forbundsfeller (26.03.03)

Den europeiske union uttrykker stor glede over rettsavgjørelsen avsagt av høyesterett i Den arabiske republikken Egypt om å henlegge saken mot Dr. Saad Eddin Ibrahim.

Avgjørelsen er en tilfredsstillende avslutning på den prøvelse som Dr. Ibrahim og de andre saksøkte har gjennomgått i en langvarig og vanskelig, sak som Den europeiske union har fulgt nøye fra starten.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.