Erklæring fra EU-formannskapet om situasjonen i Bolivia (20.02.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om situasjonen i Bolivia (20.02.03)

Den europeiske union har med dyp bekymring fulgt begivenhetene i Bolivia 12. og 13. februar, og fordømmer voldshandlingene som har funnet sted.

Den europeiske union beklager tapet av menneskeliv og uttrykker sin medfølelse og solidaritet med Bolivias befolkning.

Den europeiske union bekrefter at den er fast bestemt på å fortsette samarbeidet med Bolivia for å fremme respekten for og tilliten til de demokratiske prinsipper, medvirke til økonomisk gjenreising av Bolivia samt støtte landet i arbeidet med å bekjempe fattigdommen.

Den europeiske union understreker betydningen av å løse de gjenværende problemene gjennom dialog, og oppfordrer de politiske partier og det sivile samfunn til å forplikte seg til å finne løsninger som bygger på bred nasjonal enighet med Bolivias lovlig valgte regjering, slik at rettsstatsprinsippet og de statlige institusjoner fullt ut overholdes og respekteres.

Den europeiske union gjentar at det i denne prosessen er viktig å sikre de demokratiske institusjonene innenfor rammen av rettsstatsprinsippet.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.