Forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning

Forskriften gjelder oppnevningen av og saksbehandlingen i komiteer og utvalg som skal bidra til å styrke etikk og redelighet i forskning.

Forskriften gjelder oppnevningen av og saksbehandlingen i komiteer og utvalg som skal bidra til å styrke etikk og redelighet i forskning.

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 8. juni 2007 med hjemmel i lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning § 6. 
 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Til toppen