Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 106 S (2013–2014)

Jordbruksoppgjøret 2014 – endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om jordbruksoppgjøret 2014 – endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.

I

I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

01

Driftskostnader, utredninger og evalueringer, økes med

4 860 000

fra kr 2 500 000 til kr 7 360 000

50

Fondsavsetninger, økes med

110 894 000

fra kr 1 190 653 000 til kr 1 301 547 000

70

Markedsregulering, kan overføres, reduseres med

52 567 000

fra kr 290 800 000 til kr 238 233 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning, økes med

34 800 000

Fra kr 2 539 550 000 til kr 2 574 350 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres, reduseres med

54 167 000

fra kr 8 442 400 000 til kr 8 388 233 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres, reduseres med

12 374 000

fra kr 275 790 000 til kr 263 416 000

78

Velferdsordninger, kan overføres, reduseres med

31 446 000

fra kr 1 601 754 000 til kr 1 570 308 000

II

Stortinget gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til det framlagte forslag til jordbruksoppgjør, herunder tiltak som er knyttet til bevilgninger i 2015.

Til dokumentets forside