Prop. 106 S (2013–2014)

Jordbruksoppgjøret 2014 – endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.

Jordbruksoppgjøret 2014 – endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget