Anbefaling av en sunnhetsmerkeordning

Rapporten "Anbefaling av en sunnhetsmerkeordning" (PDF, 2MB) av Sosial- og helsedirektoratet og Mattilsynet