Anbefaling av en sunnhetsmerkeordning

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Rapporten "Anbefaling av en sunnhetsmerkeordning" (PDF, 2MB) av Sosial- og helsedirektoratet og Mattilsynet