BIBSYS - framtidig organisering og oppgaver

Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av UFD. Avgitt 30.november 2004.

BIBSYS - framtidig organisering og oppgaver

Innstilling fra et arbeidsutvalg oppnevnt av Utdannings- og forskningsdepartementet 3. mars 2004

Avgitt 30. november 2004

Les rapporten her (pdf)