Barne- og likestillingsdepartementets arbeidsprogram for EU/EØS-samarbeidet: 2016-2017

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) medvirker aktivt til ny politikk- og regelutvikling innen rammen for EU/EØS-samarbeidet. BLDs EU/EØS- arbeidsprogram tar utgangspunkt i Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2014 - 2017. Strategien omtaler og prioriterer viktige innsatsområder hvor det er et sterkt samspill mellom deltagelse i europeiske samarbeidsfora og nasjonal politikkutforming.

Last ned arbeidsprogrammet (PDF).