Finansiering av grunnforskning

Finansiering av grunnforskning over Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett

De fleste land finansierer grunnforskning gjennom minst to kanaler - gjennom direkte bevilgninger til universiteter og høgskoler og via forskningsråd. I 2003-04 har Utdannings- og forskningsdepartementet gjennomført et prosjekt som drøfter ansvars- og arbeidsdelingen mellom de to kanalene.

Les rapporten i PDF-format.