Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder - publikasjonskode H-2228

Denne veilederen retter seg mot de departementene som har ansvarsområder som berører kommunesektoren, og tar sikte på å gi en innføring i bakgrunn og intensjon med konsultasjonsordningen, hvordan ordningen er bygget opp og organisert og hvilke rutiner som må følges når konsultasjonsarenaen skal benyttes.

 

Konsultasjonsordningen er en fast arena for dialog og samarbeid mellom regjeringen og kommunesektoren representert ved KS om det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner. Denne veilederen retter seg mot de departementene som har ansvarsområder som berører kommunesektoren, og tar sikte på å gi en innføring i bakgrunn og intensjon med konsultasjonsordningen (kapittel 1), hvordan ordningen er bygget opp og organisert (kapittel 2) og hvilke rutiner som må følges når konsultasjonsarenaen skal benyttes (kapittel 3-5).
H-2228 Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS (pdf-format).
Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.