Informasjonsplikt og innsynsrett etter personopplysningsloven

Veileder for offentlig sektor

Denne veilederen gir en innføring i informasjonsplikten offentlige virksomheter har ved innsamling av personopplysninger og de ulike typer innsynsrett borgerne har etter personopplysningsloven.

Veilederen presenterer en anbefaling av hva virksomheten bør gjøre for å sikre god praksis i sin gjennomføring av informasjonsplikt og innsynsrett. Den beskriver også de reglene som gjelder på dette området. Avslutningsvis gis noen eksempler på maler som kan brukes av virksomhetene og av den som ønsker å bruke sin innsynsrett. Flere av malene kan med fordel legges ut på virksomhetens hjemmesider.

Veilederen er ment som en støtte for offentlige virksomheter og skal bidra til god håndtering av personopplysninger.

Informasjonsplikt og innsynsrett etter personopplysningsloven (pdf)

Informasjonsplikt og innsynsrett etter personopplysningsloven (EPUB) | [Hva er EPUB]

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.