Kostnadsberegninger av utvidet bruk av brukerstyrt personlig assistanse

Rapport:
Kostnadsberegninger av utvidet bruk av brukerstyrt personlig assistanse (pdf - 996 kb)

Vedlegg:
Helsedirektoratet: Svensk ordning med personlig assistanse (pdf - 363 kb)
Statistisk sentralbyrå: Brukerstyrt personlig assistanse. Statistikk om mottakerne (pdf - 650 kb)
Rune Devold AS: Brukerstyrt personlig assistanse - kostnader (pdf - 731 kb)