Møtereferat for arbeidsgruppe for basiskompetanse

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet