Møtereferat gruppe G 23 januar 2003

Møtereferat gruppe G: 23. januar 2003

Forum: Arbeidsgruppe G, åpent læringsmiljø, aktivt medborgerskap og integrasjon
Sted: Brussel
Tidspunkt: 23. januar 2003
Deltagelse fra norsk side: Else Husa

Hovedpunkter:
Dette var første møte i arbeidsgruppen, og noe tid gikk med til presentasjon av medlemmene i arbeidsgruppen og informasjon om mandat og arbeidsplan. Arbeidsgruppen drøftet ellers i hovedsak definisjoner og satsingsområder relatert til temaområdene åpent læringsmiljø og demokratisk deltakelse, like muligheter og sosial integrering.

Oppfølging
Det kan vurderes å arrangere en workshop i Norge om et aktuelt tema, for eksempel om realkompetansevurdering og yrkesprøving.

Det skal spilles inn gode eksempler til arbeidsgruppen når det gjelder; å legge til rette for deltakelse i opplæringssystemet, kompetanseutvikling og "citizenship".

Neste møte i arbeidsgruppen er i Brussel 28. mars 2003.