Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Næringsutvikling og grønn vekst

Regjeringens strategi for miljøteknologi

Miljøspørsmål, herunder klima- og energispørsmål, er blant de store utfordringene vår tid står overfor. De er felles for Norge, Europa og for verden som helhet. I store deler av verden ser vi nå en økt satsing på utvikling og bruk av miljøteknologi for å svare på disse utfordringene. Miljøteknologi må være med i grunnlaget for utvikling av framtidas samfunn – både i Norge og internasjonalt, og satsingene gir håp. Samtidig skaper det en utfordring – dersom norske foretak ikke er ledende når det kommer til miljøteknologiske løsninger, er det fare for at de vil tape i framtidens konkurranse. En satsing på miljøteknologi bidrar derfor til utvikling av norske konkurransedyktige foretak. Teknologisk utvikling og nyskapende virksomhet innen miljøteknologi vil gi grunnlag for økonomisk utvikling i fremtiden.

Utgitt av: Miljøverndepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

Last ned regjeringens strategi for miljøteknologi. (pdf) 

Last ned regjeringens strategi for miljøteknologi.

Miljøspørsmål, herunder klima- og energispørsmål, er blant de store utfordringene vår tid står overfor. De er felles for Norge, Europa og for verden som helhet. I store deler av verden ser vi nå en økt satsing på utvikling og bruk av miljøteknologi for å svare på disse utfordringene. Miljøteknologi må være med i grunnlaget for utvikling av framtidas samfunn – både i Norge og internasjonalt, og satsingene gir håp. Samtidig skaper det en utfordring – dersom norske foretak ikke er ledende når det kommer til miljøteknologiske løsninger, er det fare for at de vil tape i framtidens konkurranse. En satsing på miljøteknologi bidrar derfor til utvikling av norske konkurransedyktige foretak. Teknologisk utvikling og nyskapende virksomhet innen miljøteknologi vil gi grunnlag for økonomisk utvikling i fremtiden.