NOU 1995: 9

Identitet og dialog

Til innholdsfortegnelse

Til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Det utvalg som ble nedsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i august 1994 for å vurdere innhold i og organisering av fagene kristendomskunnskap, livssynskunnskap og religionsundervisning i grunnskole, videregående opplæring og lærerutdanning, avgir med dette sin enstemmige innstilling.

Oslo, 3. mai 1995

Erling Pettersen

Inge Eidsvåg

Even Fougner

Gunhild Hagesæther

Trond Herland

Otto Krogseth

Long Litt Woon

Ola Moe

Ingeborg Tveter Thoresen

Kristin Gunleiksrud

Til dokumentets forside