NOU 1995: 9

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Identitet og dialog

Identitet og dialog

Les dokumentet

Kristendomskunnskap, livssynskunnskap og religionsundervisning