NOU 1995: 9

Identitet og dialog

Identitet og dialog

Les dokumentet

Kristendomskunnskap, livssynskunnskap og religionsundervisning